Prague Spring’s Demise: The Involuntary Emigration of the Journalist Vladimír Tosek

Autores/as

  • Daniela Spenser Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

DOI:

https://doi.org/10.22136/korpus2120218

Palabras clave:

Prague Spring, 1968-1969, Vladimír Tosek, emigration

Resumen

 The television journalist Vladimír Tosek broadcasted the occupation until the transmission was discovered, and he was forced to cross the border to Austria. He did not want to emigrate, but the radical political change, which culminated in April 1969, forced him to exile. The Czechoslovak authorities made him pay a heavy price for daring to defy the occupiers in 1968 by making public his previous collaboration with the state secret police. In doing so, the government sought to discredit Tosek and his colleagues in the mass media who identified with and defended vigorously the reform process.

Biografía del autor/a

Daniela Spenser, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Daniela Spenser nació en Checoslovaquia. Emigró a Gran Bretaña en 1968 después de la ocupación soviética. Estudió literatura española y latinoamericana en King’s College, Universidad de Londres y antropología en London School of Economics and Political Science. Llegó a México en 1972. Después de trabajar como antropóloga en Chiapas, Spenser estudió la maestría en la Facultad en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el doctorado en historia en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha sido profesora e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México desde 1980. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Su más reciente libro es En combate: la vida de Lombardo Toledano (México, Penguin Random House, 2018; en inglés: In Combat: The Life of Lombardo Toledano, Leiden, Brill, 2019; Chicago, Haymarket, 2020). Este artículo forma parte del libro en preparación, provisionalmente titulado Fragmented Times, Divided Lives: The Itineraries of a European Family.

Citas

Bren, Paulina (2010), The Greengrocer and his TV: The Culture of Communism after 1968 Prague Spring, Ithaca and London, Cornell University Press.

Čermák, Jiří (1958), ‘Záznam o osobním poznání,’ Prague, May 25, ABS, file 43891-020-0029.

Cysařová, Jarmila (1993), Česká televizní publicistika, svědectví šedesátých let, Prague, Edice Česke televize 66.

Cysařová, Jarmila (2003), ‘V Československé televizi,’ Jiří Pelikán 1923-1999, Sborník. OPS občanský dialog, Prague.

Daneš, Ladislav (2005), Můj život s múzami, televizí a tak vůbec, Prague, Malá Skála.

Doskočil, Zdeněk (2006), Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu, Brno, Doplněk.

Dubček, Alexander and Jiří Hochman (1993), Naděje umírá poslední. Vlastní životopis, Prague, Svoboda.

Havlíček, Dušan (2008), Listy v exilu, Olomouc, Burian a Tichák.

Hochman, Jiří (1974), ‘Očista Svazu českych novinářu,’ Listy, 5-6, December.

Hochman, Jiří (1988), ‘Words and Tanks: The Revival, the Struggle, the Agony and Defeat (1968-1969)’, in Pehe, Jiří ed., The Prague Spring: A Mixed Legacy, New York, Freedom House.

‘Jiří Váňa,’ ‘Jako hlasatelky v Cs. Televizi v Praze ucinkuji’ (1959), Pracovní svazek, no. 43 891/020, 11.27.1959, Prague, ABS, 43891020-0053-55.

‘Jiří Váňa’ (1961), ‘Od 14. do 31. III. 1961 konal se zájezd skupiny pracovníků sekretariátu MSS a externích spolu pracovníků společně s představiteli některých členských organizaci MSS do Maroka,’ Prague, ABS, file 43891020-0083-91.

‘Jiří Váňa,’ ‘Karel Veselý’ (1961), Prague, August 11, ABS, file 43891-020-0107.

‘Josef,’ ‘Tosek Vladimír z Cs. Televize-poznatky’ (1960), Prague, 5.30.1960. ABS, file 43891020-0091.

Kavan, Jan (1988), ‘From the Prague Spring to the Long Winter,’ in Pehe, Jiří ed., The Prague Spring: A Mixed Legacy, New York, Freedom House.

Klíma, Ivan. My Crazy Century. New York, Grove Press, 2013.

Kosta, Jiří. Život mezi úzkostí a nadějí. Prague, Paseka, 2002.

Kusín, Vladimir. From Dubček to Charter 77: A Study of Normalization in Czechoslovakia, 1968-1978. New York, St. Martin´s Press, 1978.

Otáhal, Milan. ‘K některým otázkám dějin “normalizace”’, Soudobé dějiny 1 (1995).

Pecka, Jindřich and Vilém Prečan, Proměny Pražského jara 1968-1969. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti. Brno, Doplněk, 1993.

Pehe, Jiří ed. The Prague Spring: A Mixed Legacy. New York, Freedom House, 1988.

Petráš, Jiří and Libor Svoboda eds. Jaro´68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971. České Budějovice and Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

Prečan, Vilém ‘Lid, veřejnost, občanská společnost jako aktér Pražského jara 1968, in Precan, Promeny Prazskeho jara 19681969. Sbornik studii a dokumentu o nekapitulantskych postojich v ceskoslovenske spolecnosti, Doplnek, Brno, 1993.

Pulec, Martin. ‘Nestandardní jevy u Pohraniční stráže v posrpnovém období roku 1968,’ Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2013.

Rajchart, Zdeněk. ‘Vážený soudruhu redaktore,’ Práce, (12 April 1969).

Raška, Francis D. The Long Road to Victory: A History of Czechoslovak Exile Organizations. New York, East European Monograhs, 2012.

Rychlík, Jan. ‘Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století,’ Securitas imperii, 29 (2016).

Šimečka, Milan. Obnovení pořádku. Koln: Index, 1979.

Šimečka, Milan. ‘Strategie naděje,’ Listy (13 March 1969).

Štoll, Martin. Television and Totalitarianism in Czechoslovakia. From the First Democratic Republic to the Fall of Communism. New York: Bloomsbury, 2019.

Švejkovský, Jiří. Čas marných nadějí. Roky 1968 a 1969 ve zpravodajství ČST. Prague: Epocha, 2010.

Sviták, Ivan. The Czechoslovak Experiment 19681969, New York and London, Colombia University Press, 1971.

Tigrid, Pavel. Why Dubček Fell. London, Macdonald, 1971.

Tosek, Vladimír. ‘Moje únorové události,’ Reportér, IV/8 (27 February 1969).

Tosek, Vladimír. ‘Kterak jsem si šel pro vlnu a vrátil se ostřihán,’ Práce, (1 March 1969).

Tosek, Vladimír. ‘Kterak jsem si šel pro vlnu a vrátil se ostřihán,’ Filmove a televizní noviny, 3 (30 April 1969).

Váňa, Josef. ‘Z televizní kuchyňe a zákulisí,’ Zprávy, 15 March (1969).

Vinen, Richard. The Long ´68. Radical Protest and Its Enemies. London, Penguin Random House, 2019.

Williams, Kieran. The Prague Spring and its Aftermath. Czechoslovak politics 1968-1970. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

Wilson, Paul. ‘Unlikely Hero,’ New York Review of Books, (23 September 1993).

Publicado

2021-03-24

Número

Sección

Artículos